cesta k finančnej nezávislosti
Konto života
Bezplatná infolinka:
0800 11 11 44

Produkt Konto života je poskytovaný ako súčasť investičnej služby riadenie portfólia podľa zmluvy o riadení portfólia uzatvorenej podľa §43 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

Aktívne riadené riziko

Každá investícia sa vyznačuje určitým rizikom. Riziko je miera neistoty spojená s investíciou a jej výška závisí od vybraného investičného nástroja. Medzi menej rizikové investície patria napr. štátne dlhopisy a naopak najrizikovejšie sú investície do akcií.

Jednotlivé investičné nástroje v závislosti od svojho rizika prinášajú rôzne výnosy. Výnos je odmenou za podstúpené riziko. Výber investičného nástroja, stratégie je výsledkom rozhodnutia o úrovni akceptácie rizika a očakávaného výnosu a na výslednom zhodnotení sa podieľa 93 %.

Investovanie s aktívne riadením rizikom prináša riziko, ktoré je po celý čas udržiavané na úrovni zvolenej klientom.

Aktívne riadené riziko - graf