cesta k finančnej nezávislosti
Konto života
Bezplatná infolinka:
0800 11 11 44

Produkt Konto života je poskytovaný ako súčasť investičnej služby riadenie portfólia podľa zmluvy o riadení portfólia uzatvorenej podľa §43 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

Finančné plánovanie a investovanie

Ako každý, aj vy máte svoje vlastné ciele. Tie závisia od vašich súčasných aj neskorších finančných možností. Preto je najlepšie rozdeliť ich podľa časového horizontu na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé.

Potrebujete nové auto? Túžite po krásnej dovolenke alebo veľkom LCD televízore? Tieto potreby môžeme zaradiť do krátkodobých až strednodobých plánov.

Chcete zabezpečiť štúdium Vašich detí? Rozmýšľate o novom byte či dome? Jedným z najdôležitejších plánov je spokojný život v starobe. Pre finančnú istotu v starobe je potrebné efektívne si budovať dôchodok, lebo čas strávený v dôchodku môže tvoriť až 20 % Vášho života. Ak chcete prežiť toto obdobie svojho života skutočne plnohodnotne, potom je potrebné ho budovať na niekoľkých pilieroch súčasne, čo vyžaduje investovať v dlhodobom časovom horizonte.

Úspešnosť finančného plánovania je postavená na efektivite. Jedným zo spôsobov, ako vytvárať hodnoty skutočne efektívne, je investovanie na kapitálových trhoch. Je to dlhodobý a predovšetkým časom overený spôsob. Týmto spôsobom sú spravované aj dôchodky v rámci druhého piliera dôchodkového systému. Ak je investovanie vhodné na tvorbu dôchodkov, potom má zmysel aj pre naplnenie krátkodobých a strednodobých cieľov.