cesta k finančnej nezávislosti
Konto života
Bezplatná infolinka:
0800 11 11 44

Produkt Konto života je poskytovaný ako súčasť investičnej služby riadenie portfólia podľa zmluvy o riadení portfólia uzatvorenej podľa §43 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

Ľudský život sa skladá z túžob, cieľov a snov...
Ich uskutočňovanie dáva životu zmysel a robí ho plnohodnotným. Kto chce premeniť svoje sny na skutočnosť, musí vedieť plánovať svoje financie a hľadať spôsoby, ako ich čo najefektívnejšie realizovať.

Plánujte realizáciu svojich snov.