cesta k finančnej nezávislosti
Konto života
Bezplatná infolinka:
0800 11 11 44

Produkt Konto života je poskytovaný ako súčasť investičnej služby riadenie portfólia podľa zmluvy o riadení portfólia uzatvorenej podľa §43 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

Dôchodkové sporenie

Dôchodkové sporenie Vám umožní vytvoriť si finančnú stabilitu v starobe. Je zložené z niekoľkých investičných portfólií, ktoré sa v čase automaticky menia, ako sa blíži koniec doby sporenia. Dôležitý je pomer medzi jednotlivými investičnými nástrojmi, ktoré tvoria rôzne investičné stratégie. V prvých rokoch je investičná stratégia tvorená väčšinou investíciami do akcií, potom v priebehu sporenia narastá podiel investícií do dlhopisov, ktoré pre Vás výnos „zamykajú“, a takýmto spôsobom účinne chránia Vaše investované prostriedky.

1. etapa - obdobie viac ako 8 rokov pred uplynutím doby sporenia - investície v Dynamickom portfóliu
2. etapa - obdobie 8 až 4 roky pred uplynutím doby sporenia - investície vo Vyváženom portfóliu
3. etapa - obdobie kratšie ako 4 roky pred uplynutím doby sporenia - investície v Konzervatívnom portfóliu.

Vytvorte si rentu a budete mať starobu na úrovni.

Účelové sporenie

Účelové sporenie dáva možnosť vytvoriť finančné zdroje na realizáciu rozličných cieľov. Ponúka 5 rôznych investičných stratégií, pre ktoré sú charakteristické rôzne úrovne rizika aj potenciálneho výnosu. Výberom jednotlivých parametrov sporenia, si môžete sporenie prispôsobiť svojim potrebám tak, aby ste v budúcnosti mohli realizovať svoje plány.

Vyberte si dobu investovania, frekvenciu platenia, výšku pravidelnej investície a investičnú stratégiu. Zvoľte si svoje tempo investovania.

Investičné stratégie:

Konzervatívne portfólio s ročnou mierou volatility 3 % p.a.v EUR.

Vyvážené portfólio s hranicou ročnej volatility 7 % p.a. v EUR.

Dynamické portfólio s mierou ročnej volatility 10 % p.a. v EUR.

Globálne portfólio s výškou ročnej volatility 14 % p.a. v EUR.

Rastové portfólio s najvyššou mierou ročnej volatility 18 % p.a. v EUR.