cesta k finančnej nezávislosti
Konto života
Bezplatná infolinka:
0800 11 11 44

Produkt Konto života je poskytovaný ako súčasť investičnej služby riadenie portfólia podľa zmluvy o riadení portfólia uzatvorenej podľa §43 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

Kontakt

E-mail: konto@1cornhill.com

Konto života
Cornhill Management, o.c.p., a.s.
Aupark Tower, Einsteinova 24
SK 851 01 Bratislava
Slovakia