cesta k finančnej nezávislosti
Konto života
Bezplatná infolinka:
0800 11 11 44

Produkt Konto života je poskytovaný ako súčasť investičnej služby riadenie portfólia podľa zmluvy o riadení portfólia uzatvorenej podľa §43 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

Kontakt

International Investment Platform, o.c.p., a.s.
Aupark Tower, Einsteinova 24
851 01 Bratislava
E-mail: contact@iiplt.com
www.iiplt.com

Bezplatná infolinka pre klientov v čase 10:00 - 12:00 a 14:00 - 16:00: 0800 11 11 44