cesta k finančnej nezávislosti
Konto života
Bezplatná infolinka:
0800 11 11 44

Produkt Konto života je poskytovaný ako súčasť investičnej služby riadenie portfólia podľa zmluvy o riadení portfólia uzatvorenej podľa §43 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

Kontakt

Cornhill Management S.A.
20A rue des Trois Cantons
L-8354 Garnich
Grand Duchy of Luxembourg

Administrator produktu:

International Investment Platform, o.c.p., a.s.
Einsteinova 24
SK - 851 01 Bratislava
Web administratora produktu: www.iiplt.com