cesta k finančnej nezávislosti
Konto života
Bezplatná infolinka:
0800 11 11 44

Produkt Konto života je poskytovaný ako súčasť investičnej služby riadenie portfólia podľa zmluvy o riadení portfólia uzatvorenej podľa §43 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

Investičný sporiaci plán Konto života - cesta k finančnej nezávislosti

Konto života je investičný sporiaci plán, ktorý vytvára výnosy potrebné pre zabezpečenie budúcnosti a pokrytie významných životných potrieb a cieľov. Jeho dôsledné naplnenie môže vniesť finančný pokoj do Vášho života.

Konto života pomáha napĺňať Vaše ciele, sny v rôznych časových horizontoch. Investičný sporiaci plán je charakteristický aktívne riadením rizikom. Jeho výnimočnosť Vám umožňuje investovať v dlhodobom horizonte a vytvoriť si rentu na obdobie, kedy budete v dôchodku a zároveň ponúka aj možnosť naplniť Vaše krátkodobé a strednodobé plány.

Výhody:

 • Pravidelné investovanie zmierňuje riziko nesprávneho načasovania investície, výkyvy cien tak klient využíva vo svoj prospech (nákladové priemerovanie).
 • Aktívne riadené riziko jednotlivých investičných portfólií.
 • Variabilita - možnosť prispôsobiť si parametre investičného plánu:
  • pravidelná investícia od 30 EUR mesačne
  • výber spôsobu pravidelného investovania - mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne
  • výber doby pravidelného investovania
  • mimoriadne investovanie od 500 EUR
  • výber meny investovania (SKK alebo EUR)
  • výber z 5 rôznych investičných portfólií
 • Budovanie finančných cieľov skladaním malých súm peňazí.
 • Možnosť investovať na svetových kapitálových trhoch.
 • Profesionálna správa - investície spravujú renomovaní investiční správcovia v spolupráci s administrátorom produktu.
 • Možnosť sporenia na realizáciu viacerých cieľov súčasne